Filoloxía inglesa

Profesora Titular de Universidade
Profesora titular
Investigadora FPI
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesor Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesor Titular de Universidade
Senior Lecturer in English Literature
Profesora Titular de Escola Universitaria
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Investigadora FPI
Investigadora FPI
Profesora Contratada Doutora
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Axudante Doutora
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Contratada Doutora
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Lectora
Lectora
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesor Titular de Escola Universitaria
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Asociada P3
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Lector
Lector
Investigadora predoutoral
Investigadora
Catedrático de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Escola Universitaria
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Contratada Doutora
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Investigadora predoutoral
Investigadora predoutoral
Investigador posdoutoral Juan de la Cierva (MINECO)
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesor Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesor Titular de Universidade
Profesor Titular Universidade
Profesora Titular Interina
Profesora Titular Interina