Filoloxía inglesa

Profesora Titular de Universidade
Profesora titular
Investigadora FPI
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesor Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Investigadora FPU (Ministerio)
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesor Titular de Universidade
Senior Lecturer in English Literature
Profesora Titular de Escola Universitaria
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Contratada Doutora
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Axudante Doutora
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Contratada Doutora
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesor Titular de Escola Universitaria
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Asociada P3
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Investigadora predoutoral (Xunta)
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Catedrático de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Escola Universitaria
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Contratada Doutora
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Investigador posdoutoral Juan de la Cierva (MINECO)
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesor Titular de Universidade
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesor Titular de Universidade
Profesor Titular Universidade
Honorary Senior Research Fellow (Programa "Investigadora Distinguida")
Honorary Senior Research Fellow (Programa "Investigadora Distinguida")