French studies

Profesora Asociada TC
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora visitante
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesor Axudante Doutor
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Lectora
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesora Titular de Escola Universitaria
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesor Contratado Doutor
Docente do Dpto. Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Profesor Contratado Doutor
Didáctica das linguas estranxeiras; Planificación lingüística; Lexicografía especializada